Aktuellt

  • Kurs i självmedkänsla: Under våren/hösten erbjuder vi, i samarbete med psykoterapimottagningen Dininsida, en upplevelsebaserad workshop i Självmedkänsla - Compassion. Mer information finns här.
  • Mini-workshop kring Självmedkänsla - Compassion 
    När: Tisdagen den 20/3 kl 8:00-8:40
    Var: Hotell Downtown Camper by Scandic vid Brunkebergstorg
    Mer information här.

Leg psykolog Fredrik Gunnarsson

 

Fredrik är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling, coaching, handledning och utbildning. Han arbetar integrativt och är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell terapi (auktoriserad existentiell psykolog genom Sällskapet för existentiell terapi).

 

Läs mer om Fredrik här.


Leg psykolog Ylva Kurtén

Ylva är legitimerad psykolog med stor erfarenhet av psykologisk behandling. Hon arbetar utifrån ett  integrativt förhållningssätt för att kunna möta varje klient individuellt. Ylva är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), Compassion fokuserad terapi (CFT) och Acceptance commitment therapy (ACT). 

 

Läs mer om Ylva här.